Білгород-Дністровський. Білгород-Дністровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

 

УПРАВЛІННЯ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

 

  •      Державність управління школою як принцип полягає в тому, що розвиток освіти, фінансування здійснюється в певному порядку. У Положенні про школу зазначається, що школа діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового та шкільного статутів. Кожна школа на основі типового статуту розробляє свій статут, у якому зазначається мета діяльності школи, норми і правила життя закладу, його особливості, перспективи розвитку, права і обов'язки членів колективу.
  •    Демократичність управління школою полягає в поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція педагогів, батьків, учнів (старшокласників), громадськості. У школі створюється педагогічна рада.
  •     Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про школу є демократичною правовою базою школи.
  •      Гласність управління та його відкритість полягають у тому, щоб рішення педагогічної ради, плани роботи школи, розподіл між учителями годин, звільнення і прийом на роботу вчителів відбувалося відкрито, щоб у школі не було конфліктних ситуацій, панувала справедливість.
  •      Науковість — опора на положення педагогіки, психології та інших наук про навчання, виховання, освіту.
  •      Гуманізація — максимальна відповідальність усіх, хто управляє школою, за створення оптимальних умов для успішного навчання і виховання учнів, а також створення гуманних стосунків у дитячому і педагогічному колективах.