Білгород-Дністровський. Білгород-Дністровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

 

Виховна робота 2017 - 2018 н.р.

    Виховна система школи розроблена відповідно до Закону Україну «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.
 
   В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї країни, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.
 
  Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.
 

 

НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ: 

 

 • громодянське виховання;

 

 • родинно-сімейне виховання;

 • військово-патріотичне виховання;

 • трудове виховання;

 

 • художньо-естетичне виховання;

 

 • моральне виховання;

 

 • екологічне виховання;

 

 • превитивне виховання;

 • формування здорового способу життя;

 • сприяння творчому розвитку особистості.
 
          
Завдання виховної діяльності школи:
 
 • забезпечення визнання суспільством особистості дитини абсолютною цінністю;

 

 • втілення в роботі концептуальних основ гуманітарного виховання;

 

 • визначення виховуючого середовища;

 

 • створення програм виховання учнів;

 

 • забезпечення реалізації нових підходів до організації виховного процесу: систематично – структурованого, культорологічного, організаційно – діяльнісного, особистісно орієнтовного;

 

 • оргвнізація діяльності колективу, робота з органом самоврядування.
 
 
   У центрі виховного процесу є особистість - її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат - випускника школи.